Профилактични прегледи - Услуги - Др. Соня Тосева – Чавдарова - зъболекар Пловдив

0 %

Услуги
Профилактични прегледи
Профилактични прегледи
Регулярните профилактични прегледи при лекар по дентална медицина са изключително важни за поддържане на доброто състояние на зъбите и венците. Благодарение на тях се установяват и предотвратяват широк спектър дентални проблеми. Ето защо е препоръчително те да се извършват на всеки 6 месеца.

Така зъбите се запазват здрави и бели дълго време. Екипът на дентална клиника др. Соня Чавдарова се грижи за поддържането и проследяването на денталното състояние на всички пациенти, като се организира напомняне по телефона (лично), за профилактичен преглед и почистване на зъбен камък